1. Rekisterinpitäjä
Marita Suominen
21590 KARUNA

p. 0400 558 002
sähköposti: marita.suominen25(at)gmail.com
kotisivut: https://maritasuominen.fi/

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marita Suominen

3. Rekisterinimi

Asiakasrekisteri – seurantakortit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset sekä muut hoitoon vaikuttavat asiakkaan hoidon alussa kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä hoitajan omat havainnot hoitojen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään 5 vuotta ja yli 5 vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.

Tilanteessa, kun asiakas ei anna lupaa säilyttää tietoja asiakasrekisterissä, hoitoasiakirjat tuhotaan kolmen (3) kuukauden jälkeen hoitopäivästä.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki

Henkilötietolain 30 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.